SELECT YOUR LANGUAGE :
44439363 - 44113271
info@piragco.com

اجزاء تشکیل دهنده سقف متحرک(قسمت پنجم)

سنسورها با توجه به نیاز کارفرما و منطقه ی آب و هوایی که سقف متحرک در آن نصب شده است برای ایمنی و راحتی استفاده کارفرما از سقف برقی بر روی سیستم قابل اجرا می باشد.

با توجه به اینکه سقف های اتوماتیک شرکت پیراژ پویا دارای بالاترین استانداردهای اروپایی می باشند.در صورت درخواست مشتری یا با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و تشخیص تیم فنی و مهندسی شرکت پیراژ پویا برای ایمنی بیشتر در برابر طوفان های شدید، برای سرعت باد بالاتر از 60کیلومتر بر ساعت می باشد که در هنگام وقوع آن سقف متحرک جمع و از بروز آسیب های احتمالی در امان بماند.

@val3


پل های ارتباطی

تهران - انتهای اتوبان حکیم غرب ، روبروی بازار سنگ تهران ، پلاک 67 طبقه 3

تلفن :

02144439363 - 02144439357- 02144159849 - 09123271221

فکس :

02144439363

:وب سایت www.piragco.com