SELECT YOUR LANGUAGE :
44439363 - 44113271
info@piragco.com

اجزاء تشکیل دهنده سقف متحرک(قسمت چهارم)

بخش رسیور و ریموت سقف های متحرک

ریموت و رسیور یک فرستنده و گیرنده رادیویی هستند که وقتی ریموت پالسی را روی فرکانس نسبی ارسال می کند رسیور آن را شناسایی و این عمل را با فرمان قطع یا وصل کردن پاسخ می دهد.

ریموت ها به صورت دستی و یا چند کاناله می باشندکه در ریموت های چند کاناله قابلیت باز و بسته کردن چند سقف متحرک که در کنار هم قرار دارند بصورت مجزا در اختیار کارفرما می گذارد.

@val3


پل های ارتباطی

تهران - انتهای اتوبان حکیم غرب ، روبروی بازار سنگ تهران ، پلاک 67 طبقه 3

تلفن :

02144439363 - 02144439357- 02144159849 - 09123271221

فکس :

02144439363

:وب سایت www.piragco.com